z[XLLO

XLLO(h)

NAME
XL
O񏇈
@
P
DEFEAT
1516.10
XV
Q
ALPHONSE
1501.49
@
R
BLAST
1201.28
@
S
TIKU-KM
1200.??
@
T
KP_ACE
1171.??
XV
U
N.CB-D3
1147.65
@
V
TAKADAI
1119.95
@
W
1P.VS.2P
1115.78
@
X
NAO-FEEL
1112.31
@
PO
KARASUMA
1101.16
@
PP
MS_IST
1078.1?
@
PQ
kkdmgf
930.??
@
PR
OOO-XXX
878.00
@
PS
KURO
604.??
@
PT
POROKKA
571.??
@
PU
KIRSCH
532.58
@
PV
YOUREI
504.96
@
PW
KIT
473.17
@
PX
YOU
411.15
@
QO
MS_GREEN
305.02
@
QP
MS_KIIRO
282.81
@


XLLO(M^[)

NAME
XL
O񏇈
@
P
KAMO
1489.82
@
Q
PONTA
1480.89
XV
R
KURITORI
1478.85
@
S
L.BLAZE
1374.96
@
T
N-CB.07
1354.12
@
U
TIKURIN
1300.20
@
V
OOO-XXX
1220.65
@
W
MS_IST
1166.45
@
X
KP_ACE
1134.??
@
PO
SATURN
1128.17
@
PP
Y_O_U
988.??
@
PQ
POROKKA
676.??
@
PR
KIRSCH
437.45
@
PS
MS_BS
346.93
@
PT
MS_OPEN
298.71
@
PU
YOUREI
285.86
@
PV
MS-SRA
56.43
@